OZNAČAVANJE HRANE OD 13.12.2014.

VAŽNO ZA PROIZVOĐAČE, UVOZNIKE I TRGOVCE HRANOM !

Od 13.12.2014. godine obvezna je primjena Uredbe (EU) broj 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2011. o informiranju potrošača o hrani.

Prema navedenoj Uredbi 1169/2011 pakirana hrana mora se označiti sa slijedećim podacima:

- naziv hrane pod kojim se prodaje, - neto količina ili količina punjenja, naziv i adresa proizvođača ili onoga koji hranu pakira i stavlja na tržište EU, - specifikaciju sastojaka i njihovu količinu uz posebno isticanje alergena, - rok trajanja, - uvjete čuvanja, - uputa za uporabu (ako je nužna), mjesto podrijetla robe, - oznaku serije ili lota, stvarna alkoholna jakost (za pića preko 1,2% vol.alkohola), - za voće i povrće klasu i godinu berbe i - ostale podatke ako su posebno propisani za tu vrstu hrane.

Podaci moraju biti ispisani slovima najmanje visine 1,2 mm, odnosno 0,9 mm ako je površina ambalaže manja od 80 cm2.

Više možete pronaći na http://eur-lex.europa.eu