Logistika

Pružamo sve logističke usluge, pakiranje, etiketiranje, distribucija, dostavaUtovar u kontejner

Pružamo logističke usluge i za jako zahtjevne kliijente koji trguju sa visokovrijednim robama, kojima se posvećuje posebna pažnja od pakiranja, etiketiranja do isporuke na vrata primatelja.